THE BILDTS LANGUAGE :
 
 
 
   "Het Bildts, zijn wezen, herkomst en problematiek"    Jan Dirk Koldijk
 
   "Werom at de Bilkerts gyn Frys prate"    Aldert Cuperus
 
   "Bildts: niet alleen foor op 'e dyk"    Klaas Dankert
 
   The Bildts language in Sint Anne, Sint Jabik, Ouwedyk en Ouwesyl    Meertens Instituut
 
   Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon,    Johan Winkler
 
   Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact
                                                               Eric Hoekstra & Marjo van Koppen
 
   Het diminutiefsysteem in het Bildts: Fries of Hollands?
                                                               Eric Hoekstra & Marjo van Koppen
 
 

Listen to the bildts singing band De Feetwarmers