Vrouwenparochie
 
1. Kaatsveld/IJsbaan
2. Voetbalveld
3. Kleedgebouw/kantine
4. De Fryske sauna
5. Ned. Herv. kerk
6. Kerkhof
7. Openb. school "De Hnwizer"
8. Begraafplaats
9. Ver. gebouw "De Kijfheck"
10. Springschans
11. Chr. basisschool "De Barte"