WAPENS OP HET BILDT :
 

 
Minnertsga St. Annaparochie St. Jacobiparochie Westhoek
De (vroegere) Waterschappen:
Het Oudbildt Het Nieuwbildt De Bildtpollen