KIES ŚT DE FOLGJENDE STASJONS:
it waar op "Op Halfweg"

It KNMI, De Bilt
Piet Paulusma: it waar
Aktuele delslach fia de radar
Nederlān radarbylden
De waarside fan Meteo Consult
It fietswaar fan de ANWB
It waar yn Ljouwert
Waar Online
 

 

welcome |  aktueel |  it Bildt |  bildtlinks |  fekānsjes |  genealogy |  flora & fauna |  funksjes |  grapke |  home