home |  aktueel |  it Bildt |  Dankerts
 
 

INFORMAASJE OER IN STIKMINNIG FEK¬NSJES:   

 
 
 

 
Fan Maastricht nei de Mediterranťe (1988)
 

 
De "pelgrimstocht" nei
Santiago de Compostella (1993)

 

 
Fan Budapest nei Roermond (1994)
 

 
Nei Rome, fytstocht troch 10 lannen (1997)
 

 
Mei de TranssiberiŽ-Express fan Moskou nei Beijing (1998)
 

 
SloveniŽ, op de fyts
om de Triglav hinne (2003)

 

 
In sponsorfytstocht nei RoemeniŽ (2004)
 
Truida

 
Corsica, kuiertochten troch de binnenlannen (2004)